Skip to main content

Overbygningsmodul 2023-2024

Titel: Overbygningsmodul
Formål: Formålet med overbygningsmodulet er at vejledere kan videreudvikle sine kompetencer inden for et specialiseret felt. Der kan vælges mellem 4 forskellige emner, og centret vil arrangere overbygningsmodul omkring det emner, som får flest tilmeldinger.
Målgruppe: Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen.
Emne 1: Voksenvejledning og karriereudvikling Formålet er at den studerende tilegner sig viden om de særlige vilkår der gør sig gældende ved voksnes karriereudvikling og valg, med henblik på at udvikle en strategi for en konkret vejledningsindsats. Det er desuden formålet, at den studerende opnår kendskab til forskellige vejledningsteorier og metoder, der retter sig imod voksne.

Indhold på modulet:

 • Voksenvejledningen på Majoriaq
 • Livslang læring og karriereudvikling.
 • Voksenpsykologi, livsforløb og livsfaser.
 • Teorier om karrierevalg og motivation til kompetenceudvikling.
 • Realkompetence­ afklaring og vurdering
 • Kvalifikationskrav og arbejdsmarkedsudvikling.
Emne 2: Unge og voksne med særlige vejledningsbehov Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om unge og voksne med særlige vejledningsbehov og opnår erfaring med at analysere og vurdere, hvilke vejledningsstrategier og metoder, der egner sig til forskellige målgrupper.

Indhold på modulet:

 • Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af unge og voksne med særlige behov for vejledning.
 • Vejledningsteorier og metoder der knytter sig til unge og voksne med særlige behov.
 • Uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne med særlige behov.
 • Love og regler der knytter sig til vejledning af unge og voksne med særlige behov.
 • Inklusion, integration og normalitet – marginalisering og stigmatisering.
 • Samarbejde og netværk.
 • Etiske og samtalemetodiske udfordringer der knytter sig til vejledning af unge og voksne med særlige forudsætninger.
Emne 3: Overgangsvejledning Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om de særlige aspekter, der er i overgangsvejledningen og bliver i stand til at analysere og vurdere egen praksis. Formålet er desuden, at den studerende bliver i stand til at udvikle en strategi for en vejledningsindsats, der retter sig imod en specifik overgangsproblematik.

Indhold på modulet:

 • Overgangsvejledningens mål, organisering og samarbejdsrelationer.
 • Teorier om overgangsproblematikker (transitioner) og de særlige psykologiske, sociologiske og kulturelle forhold der har indflydelse på disse.
 • Overgangsvejledningens metoder og strategier.
 • Særlige overgangsproblematikker der fx knytter sig til overgangene mellem Folkeskole og ungdomsuddannelse/Majoriaq og mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.
Emne 4: Gennemførelsesvejledning Modulets formål er at de studerende tilegner sig viden om unge og voksnes forudsætninger for uddannelse og læring, med henblik på at kunne udvikle, tilrettelægge og iværksætte vejledningsindsatser, der understøtter elevers gennemførelse.

Indhold på modulet:

 • Uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsessystemet – fra Folkeskole/ Majoriaq til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse
 • Frafaldsproblematikker – herunder problemstillinger, der knytter sig til sociale forhold, køn eller kultur
 • Motivation og forebyggelse af frafald – vejledningsstrategier og metoder
 • Karrierelæring og udvikling af valgkompetencer
 • Samarbejde og netværk
Tid: Modul 1: 3. – 5. oktober 2023

Modul 2: 28. – 30. november 2023

Eksamen: 6. februar 2024

Sted: Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
Undervisningssprog: Dansk. Grønlandsk ved gruppediskussioner
Tilbagemeldingsfrist:

1/9-2023

Tilmeld dig ved at udfylde formularen nedenfor.