Skip to main content

Om Center for National Vejledning

Center for National Vejledning har til formål at skabe rammer for udvikling og evaluering af vejledningsindsatser i Grønland, samt at oprette en social og psykologisk rådgivning for elever og studerende i Grønland.

Center for National Vejledning består af tre afdelinger

Uddannelsesafdelingen

Afdelingens kerneopgaver er:

  • At udbyde vejledergrunduddannelsen (VGU) for ansatte vejledere
  • At udbyde kompetenceudvikling gennem efteruddannelse for hele landets vejledere

Vejledningsafdelingen

Afdelingens kerneopgaver er:

  • At analysere og udvikle vejledningsområdet i Grønland
  • At støtte og etablere netværk for alle vejledere i de lokale vejledningscentre, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger

Studenterrådgivningen

Afdelingens kerneopgaver er:

  • At hjælpe studerende igennem deres uddannelser uden unødig forlængelse – og uden unødigt frafald.
  • At varetage en løbende dialog med uddannelsesinstitutionerne for at informere om organisationens arbejde og for at vidensdele om de problemstillinger de studerende møder i deres uddannelsesforløb.