Her kan du se en liste over NTI’s samarbejdspartnere.

Navn Beskrivelse Hjemmeside
AFS AFS Interkultur er en non-profit, frivilligdrevet forening, som igennem en række udvekslingsprogrammer arbejder for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. https://www.afs.dk/
Danmarks Vejlederforening Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening. Foreningen arbejder for:

  • At sætte karriere-, uddannelses og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
  • At alle har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere
  • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
  • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
  • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
  • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
  • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
  • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen
https://www.vejlederen.org/j/
De Grønlandske Huse De Grønlandske Huse i Danmark formidler viden om Grønland, rådgiver de studerende og er et samlingspunkt for Grønlændere i Danmark. Husene varetager også en række opgaver for Selvstyret, Socialministeriet og Justitsministeriet og samarbejder med en lang række institutioner. http://www.groenlandskehuse.dk/
Departement for Uddannelse, Kirke og Kultur https://naalakkersuisut.gl
Departement for Råstoffer og Arbejdsmarked Departementet er ansvarlig for https://naalakkersuisut.gl
Efterskoleforeningen Efterskoleforeningen er både medlemsorganisation, interesseorganisation og en folkelig bevægelse. Efterskolerne er delt ind i syv regioner, som varetager regionale opgaver og er bindeled mellem skolerne i regionen og Efterskoleforeningens bestyrelse. https://www.efterskolerne.dk/
Familiecentre i Grønland Der er familiecentre i de fleste byer og enkelte bygder, som i varierende omfang kan tilbyde hjælp og rådgivning til udsatte familier. I et familiecenter har du og din familie mulighed for at modtage:
• Familiebehandling
• Rådgivning
• Krisehjælp
https://www.sullissivik.gl/
Centrene har typisk ikke deres egen hjemmeside, og varetages af kommunerne
KAF Kollegieadministrationens Fælleskontor blev stiftet omkring 1980, og man rådede dengang over ca. 200 værelser. I dag administrerer Kollegieadministrationens fælleskontor omkring 650 værelser. https://sunngu.gl/da/Kollegie
Misi Misi er rådgivningscentre for børn og unge mellem 0-18 år. Der er centre i alle kommunerne

Avannaata (ingen hjemmeside)

Qeqertalik (ingen hjemmeside)

Qeqqata

Sermersooq

Kujalleq (ingen hjemmeside)

NVL Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVLs målsætning er at fremme livslang læring i Norden. NVL fokuserer på tværsektorielt samarbejde inden for Nordisk Ministerråds prioriterede indsatsområder. NVL støtter netværk og organiserer nordiske møder for erfaringsudveksling og læring. https://nvl.org/
Studievalg

Studievalg Danmark er en selvstændig organisation placeret under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studievalg Danmark består af et sekretariat, som er placeret i Odense, samt 7 centre rundt i landet, som udfører vejledningen.

Studievalg Danmark hjælper dig med dit valg af videregående uddannelse, herunder også efter- og videreuddannelse på videregående niveau.

https://www.ug.dk/studievalg
Sullissivik Grønlands borgerportal, hvor du kan anvende en række selvbetjeningløsninger til det offentlige. Du kan også finde information om forskellige emner. https://www.sullissivik.gl/
UddannelsesGuiden

UddannelseGuiden (ug.dk) er Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal.

På UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser, samt information der relaterer sig til forhold omkring det at tage en uddannelse. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række job og karriereveje.

https://www.ug.dk/
USF Grønlands Uddannelsesstøtteforvaltning. Er en afdeling i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, som varetager opgaver omkring uddannelsesstøtte til de grønlandske studerende. https://www.sullissivik.gl