Oversigt til vejledere: henvendelsesmuligheder for studerende ved psykisk mistrivsel

 

Tilbud til den studerende

 • Studenterrådgivningen
  • Målgruppe og tilbud: Landsdækkende støtte og behandlingstilbud til studerende. Der er også mulighed for at yde supervision til vejledere, som sidder med særligt svære sager.
  • Hvordan: Henvendelse for både vejledere og studerende sker ved udfyldelse af henvendelsesskema på aqqut.gl.
 • Tusaannga
  • Målgruppe og tilbud: anonym telefonrådgivning. Tilgængeligt for alle.
  • Hvordan: Kan kontaktes på SMS 1899 eller på telefon 801180
  • Åbningstider: mandag til torsdag 9.00-22.22, fredag og lørdag 16.00-4.00 og søndag 16-22.
 • Allorfik
  • Målgruppe og tilbud: behandling af afhængighed af rusmiddel og spil.
  • Hvordan: gennem henvendelse til kommunal sagsbehandler eller direkte kontakt til lokale center.
  • Kontakt og åbningstider: åben alle hverdage 9.00-15.00. henvendelse kan ske til allorfik@allorfik.gl eller telefon 52 53 43.
  • Se mere på allorfik.gl
 • Rejseholdet
  • Målgruppe og tilbud: gratis psykoterapeutisk behandlingstilbud til voksne personer med psykiske senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen eller under opvækst.
  • Hvordan: henvendelse til kommunal sagsbehandler eller ved at skrive direkte til innersuut@nanoq.gl med følgende oplysninger: navn, adresse, alder, e-mail, telefonnummer, sprogkundskaber.
  • Se mere på socialstyrelsen.gl
 • Alliaq
  • Målgruppe og tilbud: gratis tilbud til borger med vredes– og aggressionsvanskeligheder. Man skal være minimum 15 år for at kunne modtage behandling.
  • Hvordan: kontakt kan ske på telefon 34 50 40 eller via kontaktformular på socialstyrelsens hjemmeside socialstyrelsen.gl
  • Se mere på socialstyrelsen.gl
 • Skadestue
  • Målgruppe og tilbud: åbent for henvendelse fra alle. Håndtering af akutte psykiske vanskeligheder herunder særligt psykotiske tilstande, alkohol- og anden rusmiddelforgiftning samt forhøjet selvmordsrisiko.
  • Hvordan: henvendelse til lokale sygehus eller skadestue.
 • Psykiatri
  • Målgruppe og tilbud: udredning og behandling af personer med psykiatriske diagnoser. Tilbyder også selvmordsforebyggelse.
  • Hvordan: henvisning sker gennem henvendelse til læge på lokalesygehus.
 • Mindhelper.dk
  • En hjemmeside med viden om mentalt helbred. Mindhelper.dk indeholder gratis artikler, videoer og interviews om alt fra kærestesorger til ensomhed og angst.
 • stopchikane.nu
  • Gratis rådgivning for alle over 18, som har været udsat for digitale krænkelser.

 

Tilbud for studerende med børn:

 • Kommunale familiebehandlingscenter:
  • Målgruppe og tilbud: Der er familiecentre i de fleste byer og enkelte bygder, som i varierende omfang kan tilbyde hjælp og rådgivning til udsatte familier. I et familiecenter har du og din familie mulighed for at modtage familiebehandling, rådgivning og krisehjælp.
  • Hvordan: henvisning foregår gennem henvendelse til lokale kommune.
 • MISI
  • Målgruppe og tilbud: kommunalt tilbud til pædagogisk-psykologiske problemstillinger. Drejer sig især om børns udvikling, trivsel og læring. Hvis du oplever en problematik, eller har noget du er i tvivl om i forhold til et eller flere børn/unge inden for disse områder, kan du henvende dig til MISI.
  • Hvordan: Hver kommune har sin MISI-afdeling. Kontakt lokale kommune for info om tilbuddet i jeres kommune.
 • Børnerejseholdet
  • Børnerejseholdet er et landsdækkende behandlingstilbud. Målgruppe er børn og unge i alderen 0 til 17 år og 11 mdr., som har været udsat for seksuelle overgreb eller som udviser seksuelt selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd.
  • Hvordan: Henvendelse til lokale kommunes sagsbehandler. Børnerejseholdet aktiveres ved, at kommunen anmoder om rejseholdets indsats. Kun sagsbehandlere kan henvende sig til Børnerejseholdet.
 • MANU – forældre forberedelse
  • Målgruppe og tilbud: Landsdækkende støtte tilbud med henblik på at øge forældrekompetencer. Målgruppen er par eller individer som venter barn eller har børn på under 4 år.
  • Hvordan: henvendelse sker via hjemmesiden manu.gl. Her kan der også læses meget mere om tilbuddet.

 

Sidst opdateret 2. september 2021