Skip to main content

Uddannelseskaravanen

Center for National Vejledning organiserer hvert år en Uddannelseskaravane, som rejser rundt til de større uddannelsesbyer i Grønland.

Center for National Vejledning hjælper med overordnede retningslinjer, men alt andet varetages af arrangørerne selv. De enkelte uddannelsesdage arrangeres af byens GUX og uddannelsesmesser arrangeres af byens Majoriaq.

Målgruppen for uddannelseskaravanen er unge mennesker under uddannelse og byens borgere, som gerne vil vide noget om hvad det vil sige at studere på en videregående forskningsbaseret uddannelse, og hvilke jobmuligheder der er når man er færdig.

Uddannelsesinstitutioner og virksomheder som ønsker at deltage i enten uddannelsesdagen eller uddannelsesmessen, i en af de fem uddannelsesbyer skal tilmelde direkte til de lokale arrangører. Tilmelding foregår ved at sende en mail og kontaktoplysningerne fremgår nedenfor.

Uddannelsesmessen ved Majoriaq

Afholdes med lokale deltagere fra uddannelser og virksomheder.
NTI tilbyder at promovere den lokale tilmelding via aqqut.gl, Sermitsiaq.ag, og Aqqut’s Facebookside.

Planlægning og dialog med deltagere er op til det enkelte Majoriaq at stå for.
Deadline for tilbagemelding til NTI er d. 6/10-2023 for detaljer om arrangementets dato og tilmelding.

Læs generelle retningslinjer til Uddannelsesmessen

Uddannelsesdagen på GUX

Afholdes med lokale deltagere fra uddannelser og virksomheder.
NTI tilbyder at promovere den lokale tilmelding via aqqut.gl, Sermitsiaq.ag, og Aqqut’s Facebookside.

Planlægning og dialog med deltagere er op til det enkelte GUX at stå for.
Deadline for tilbagemelding til NTI er d. 6/10-2023 for detaljer om arrangementets dato og tilmelding.

Læs generelle retningslinjer til Uddannelsesmessen

Program 2023

Uddannelseskaravanen i 2023 gennemføres i ugerne 43, 44 og 45, og vil i år blive afholdt i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq fordelt på følgende dage:
Mandag 23-okt Rejsedag til Ilulissat
Tirsdag 24-okt Ilulissat
Onsdag 25-okt Rejsedag til Aasiaat
Torsdag 26-okt Aasiaat
Fredag 27-okt Aasiaat
Lørdag 28-okt Rejsedag til Sisimiut
Søndag 29-okt
Mandag 30-okt Sisimiut
Tirsdag 31-nov Sisimiut
Onsdag 01-nov Rejsedag til Nuuk
Torsdag 02-nov Nuuk
Fredag 03-nov Nuuk
Lørdag 04-nov
Søndag 05-nov
Mandag 06-nov Nuuk
Tirsdag 07-nov Rejsedag til Qaqortoq
Onsdag 08-nov Qaqortoq
Torsdag 09-nov Qaqortoq
Fredag 10-nov Rejsedag retur
Center for National Vejledning gør opmærksom på at det er institutionerne/virksomhederne selv der skal sørge for rejse og ophold.

Tilmelding

Vil du tilmelde din virksomhed eller dit uddannelsessted til
Uddannelseskaravanen?

Send en mail direkte til de lokale arrangører. Kontaktoplysningerne fremgår nedenfor.

Mailen skal indeholde svar på følgende spørgsmål:

  • Navn på virksomhed/Uddannelsesinstitution.
  • Hvilke uddannelser og jobs I repræsenterer.
  • Navn, telefonnummer og email på kontaktperson
  • Hvor mange personer I deltager med?
  • Evt. virksomheder I ønsker at blive placeret sammen med.
  • Hvad jeres præsentation omhandler (kort om form og indhold)?
  • Har I brug for lån af noget AV udstyr (PC, Projektor, mm)?
  • Sender I nogle pjecer eller andet med post som den lokale arrangør skal gøre klar (hvis ja, hvilke og hvor meget)?
  • Evt. andre bemærkninger

Kontakt & Information

Følgende personer er ansvarlige for uddannelseskaravanen i de enkelte byer:

QAQORTOQ

Kontakt / Attavissaq Kontaktperson / Attavissaq Mailadresse Information / Paasissutissat
Uddannelsesmesse:
Majoriaq Qaqortoq
Uddannelsesdag:
Campus Kujalleq

NUUK

Kontakt / Attavissaq Kontaktperson / Attavissaq Mailadresse Information / Paasissutissat
Uddannelsesdag:
GUX Nuuk
Nitta Lyberth-Mørch

Arnannguaq Christiansen

NL@gu-nuuk.gl

AC@gu-nuuk.gl

2. november 2023
Uddannelsesmesse:
Majoriaq Nuuk

SISIMIUT

Kontakt / Attavissaq Kontaktperson / Attavissaq Mailadresse Information / Paasissutissat
Uddannelsesdag: GUX Sisimiut
Uddannelsesmesse:
Majoriaq Sisimiut
Nukannguaq Jensen Enoksen

Nunu Petersen

nuen@qeqqata.gl

nupe@qeqqata.gl

AASIAAT

Kontakt / Attavissaq Kontaktperson / Attamailto:mala@gux-aasiaat.glvissaq Mailadresse Information / Paasissutissat
Uddannelsesdag:
GUX Aasiaat
Mariane S. Larsen mala@gux-aasiaat.gl 27. oktober 2023
Uddannelsesmesse:
Majoriaq Aasiaat
Aqissiaq Semsen aqis@qeqertalik.gl
Gammeqarfik

ILULISSAT

Kontakt / Attavissaq Kontaktperson / Attavissaq Mailadresse Information / Paasissutissat
Uddannelsesmesse:
Majoriaq Ilulissat