Uddannelsesafdelingen

  •  er et uddannelses- og kompetenceudviklings center for alle vejledere i Grønland
  •  er information om vejledningsfeltet til interesserede og samarbejdspartnere
  •  er et netværk for alle vejledere i Grønland via Vejlederportalen  login her
  •  vi udbyder efteruddannelse og kurser for Uddannelses- og erhvervsvejledere

Ane Karina Poulsen  – Uddannelsesleder

Hun er vejlederuddannet på VGU i 2009 og har ligeledes taget 2  overbygningsmoduler, Overgangsvejledning i 2011 samt Karrierevejledning i 2012. Hun har arbejdet 7 år i Piareersarfik Narsaq, som vejleder. Hun har efterfølgende deltaget i diverse kurser og konferencer om vejledning.

Ane Karina Poulsen blev ansat som vejleder den 1. april 2014 og senere som uddannelsesleder.

Email: akpo@aqqut.gl

 

Peter Frederik Gedionsen  – Vejleder / underviser

Peter Frederik gennemførte Vejledergrunduddannelsen i 2009 og har arbejdet som kollegieinspektør fra 2011 under piareersarfik. Han tog overbygning med overgangsvejledning i september 2011  samt Karrierevejledning 2013 og Gennemførelsesvejledning 2014. Peter Frederik har arbejdet med Unge og voksne med særlige vejledningsbehov juni 2017. Peter Frederik arbejder nu i Center for national vejledning / som vejledernes vejleder.

Email: pfge@aqqut.gl

 

 

Karen RamsøeKaren Ramsøe – Vejleders vejleder

Karen Ramsøe er uddannet som kandidat i sprog, litteratur og medier. Hun har arbejdet 8 år i GU/GUX, som underviser samtidig med at være vejleder. Hun er vejlederuddannet på VGU i 2012 og tager 1  overbygningsmodul, Gennemførelsesvejledning i 2018.
Karen Ramsøe blev ansat som vejledernes vejleder den 1. august 2018

 

Lisbeth Højdal  – Konsulent

Underviser på grunduddannelsen og overbygningsmodulene. Repræsenterer NTI i VALA projektet

Hun er uddannet cand.mag. i karrierevejledning ved Stockholms Universitet.

Lisbeth har været ansat som lektor ved DEL og UCC og arbejdet med flere forskellige vejlederuddannelser som underviser og konsulent i dk. Blev i september 2012 selvstændig konsulent indenfor vejledningsfeltet – se mere på hendes hjemmeside.

Email: lisbeth.hoejdal@email.dk Web: www.lisbethhoejdal.dk