Ensomhed

Ensomhed er en følelse som alle kan rammes af.

Vi har alle behov for at være sammen med andre mennesker for at have det godt, og for at udvikle os, men vi har også brug for at være alene nogle gange. Dette er en balancegang, og hvis man er for meget alene kan man få følelsen af ensomhed.

Tit er der prestige i at have mange venner og i at være populær hos andre.
Er dit liv ikke sådan, føler du dig måske mislykket.
Andre gange kan du måske være blandt mennesker men alligevel føle at du er ensom.

Ensomhed under uddannelsen

Der er særlige perioder i uddannelsesforløbet, hvor man hyppigere kan føle sig ensom, det er f.eks.:

  • I begyndelsen. Her er du måske flyttet til en ny by, og har ikke så meget familie eller venner, og skal først til at finde nye venskaber.
  • Hvis du kommer bagud i studiet. Måske følger du ikke den årgang du startede sammen med, og som du kender godt.
  • I opgaveskrivningsperioder. Særligt hvis der er tale om store opgaver, sidder du måske alene med din opgave.
  • Hvis du mister et familiemedlem eller din kæreste, eller hvis din bedste ven rejser.
  • Hvis du har meget travlt, og måske ikke synes du har tid til at være social.
  • Måske oplever du at have social angst, hvor du isolerer dig for at undgå at mærke det ubehag der kommer når du får angst.
  • Hvis du er for meget sammen med din kæreste.

Det er almindeligt at bebrejde sig selv

Nogle gange hænger ensomhed sammen med skyldfølelse. Man skammer sig måske, og det er svært at tale med andre. Dette kan forstærke trangen til at isolere sig endnu mere.

Du bliver fastholdt i og forværrer ensomhedsfølelsen. Hvis man går med følelsen over længere tid, kan dette føre til lavt selvværd, nedtrykthed og depression – og omvendt kan lavt selvværd, nedtrykthed og depression føre til ensomhed.

Hvis du oplever at ensomheden er på vej til at blive så overvældende for dig, eller hvis den allerede er så overvældende, at det går ud over din uddannelse, kan du komme til os og få samtaler.

Denne tekst er skrevet med inspiration fra srg.dk