Omsorgssvigt i opvækstfamilien

Når man oplever omsorgssvigt i den familie man vokser op i, kan dette give problemer senere i livet.

Omsorgssvigt sker når et barns grundlæggende behov for tryghed, kærlighed, beskyttelse og stimulation, ikke bliver mødt.

Det kan give udfordringer i forhold til selve uddannelsen, men det kan også være at man egentlig godt kan følge med på uddannelsen, men oplever at have det svært i forhold til at reagerer på eksempelvis belastninger, intense følelser, kritik eller konflikter.

Det er meget forskelligt hvad man har oplevet i sin barndom, og omsorgssvigt kan have forskellige udtryk i forskellige familier, ligesom børn er forskellige og kan reagere forskelligt på de samme vilkår.

Hvad kan man f.eks. mærke som voksen?

Det er ikke alt der står nedenfor der nødvendigvis er pga. omsorgssvigt. Dog har undersøgelser vist, at der kan være nogle sammenhænge med disse ting, hvis man har været udsat for omsorgssvigt som barn:

 • Lavt selvværd – følelse af utilstrækkelighed
 • Negative forventninger til andre
 • Svært ved at håndtere stærke følelser (eks. Vrede, angst, osv.)
 • Problemer med at mærke grænser og sætte grænser.
 • Ubalance mellem hensyn til sig selv, og hensyn til andre.
 • Ubalance i forhold til at tage ansvar (tager for meget/for lidt ansvar)
 • Følelser af tristhed, tomhed og ensomhed
 • At lukke sig inde i sig selv
 • Større risiko for depression, angstlidelser, selvmordstanker, seksuelle problemer og misbrugsproblemer

Man kan altså også opleve nogle af disse ting, selvom man tænker at man har haft en god barndom, ligesom man ikke behøver at have et svært liv, selvom man har været udsat for omsorgssvigt.

Beskyttende faktorer

Mennesker er robuste, og kan være gode til at udnytte de ressourcer der viser sig. Der kan altså have været noget i omgivelserne der har dækket nogle af de behov barnet havde. Dette kan have virket beskyttende. Det kan f.eks. være:

 • En bedsteforældre eller andet familie
 • En lærer eller pædagog
 • Perioder i barndommen som fungerede godt
 • En ungdomsklub med et sundt miljø el. lign.

Måske kan du komme i tanke om, hvad der har givet dig noget godt med i bagagen?

Dig i dag

Det kan nogle gange være svært at løsrive sig fra ting der skete i sin barndom. Prøv at tænk på dig selv som du står i dag – som den voksne (måske næsten voksne) person som du er. Det er helt naturligt at komme til et punkt, hvor man vil finde ud af, hvad man har fået med sig fra barndommen, som man har lyst til at efterlade der, og hvad man synes man gerne vil have med sig videre i livet. Man udvikler sig hele livet, og man behøver ikke at være fortabt resten af livet, fordi man har haft en svær barndom.

Snak med nogen

For nogen kan det være svært at fortælle andre hvordan man har det. Her kan det hjælpe at sætte ord på tanker og følelser. Nogle gange er den bedste start, blot at kunne sige ”jeg har det svært lige nu”. Det kan være der er nogen du føler dig tryg ved, som du kan betro dig til. Det behøver ikke være til andre mennesker – man kan også have behov for at skrive tanker og følelser ned for sig selv.

Måske kan familien og vennerne selv have svært ved at rumme dine følelser. Så kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp.

Hvis du føler du er så præget af en svær opvækst, at det går ud over din uddannelse, kan du komme til os og få samtaler.

Denne tekst er kopieret fra srg.dk.