UDDANNELSESBESKRIVELSE

Titel:

 

Overbygningsmodul

”Gennemførelsesvejledning”

Formål:

 

 

 

Modulets formål er at de studerende tilegner sig viden om unge og voksnes forudsætninger for uddannelse og læring, med henblik på at kunne udvikle, tilrettelægge og iværksætte vejledningsindsatser, der understøtter elevers gennemførelse.
Målgruppe:

 

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et specialiseret felt.
Indhold:

 

·       Uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsessystemet – fra Folkeskole/ Majoriaq til ungdomsuddannelse og videregående

uddannelse

·       Frafaldsproblematikker – herunder problemstillinger, der knytter sig til sociale forhold, køn eller kultur

·       Motivation og forebyggelse af frafald – vejledningsstrategier og metoder

·       Karrierelæring og udvikling af valgkompetencer

·       Samarbejde og netværk

 

Tid:  
Sted: Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
Tilmeldingsfrist: Åben hele året