UDDANNELSESBESKRIVELSE

Titel:

 

Overbygningsmodul

”Overgangsvejledning”

Formål:

 

 

 

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om de særlige aspekter, der er i overgangsvejledningen og bliver i stand til at analysere og vurdere egen praksis. Formålet er desuden, at den studerende bliver i stand til at udvikle en strategi for en vejledningsindsats, der retter sig imod en specifik overgangsproblematik.
Målgruppe:

 

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et specialiseret felt.
Indhold:

 

·       Overgangsvejledningens mål, organisering og samarbejdsrelationer.

·       Teorier om overgangsproblematikker (transitioner) og de særlige psykologiske, sociologiske og kulturelle forhold der har indflydelse på disse.

·       Overgangsvejledningens metoder og strategier.

·       Særlige overgangsproblematikker der fx knytter sig til overgangene mellem Folkeskole og ungdomsuddannelse/Majoriaq og mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.

Tid:  
Sted: Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
Tilmeldingsfrist: Åben hele året