UDDANNELSESBESKRIVELSE

Titel:

 

Overbygningsmodul

”Unge og voksne med særlige vejledningsbehov”

Formål:

 

 

 

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om unge og voksne med særlige vejledningsbehov og opnår erfaring med at analysere og vurdere, hvilke vejledningsstrategier og metoder, der egner sig til forskellige målgrupper.
Målgruppe:

 

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et specialiseret felt.
Indhold:

 

·      Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af unge og voksne med særlige behov for vejledning.

·      Vejledningsteorier og metoder der knytter sig til unge og voksne med særlige behov.

·      Uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne med særlige behov.

·      Love og regler der knytter sig til vejledning af unge og voksne med særlige behov.

·      Inklusion, integration og normalitet – marginalisering og stigmatisering.

·      Samarbejde og netværk.

·       Etiske og samtalemetodiske udfordringer der knytter sig til vejledning af unge og voksne med særlige forudsætninger.

Tid:  
Sted: Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
Tilmeldingsfrist: Åben hele året