UDDANNELSESBESKRIVELSE

 

Titel:

 

Overbygningsmodul

”Voksenvejledning og Karriereudvikling”

Formål:

 

 

 

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om de særlige vilkår der gør sig gældende ved voksnes karriereudvikling og valg, med henblik på at udvikle en strategi for en konkret vejledningsindsats. Det er desuden formålet, at den studerende opnår kendskab til forskellige vejledningsteorier og metoder, der retter sig imod voksne.
Målgruppe:

 

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et specialiseret felt.
Indhold: ·      Voksenvejledningen på Majoriaq

·      Livslang læring og karriereudvikling.

·      Voksenpsykologi, livsforløb og livsfaser.

·      Teorier om karrierevalg og motivation til kompetenceudvikling.

·      Realkompetence­ afklaring og vurdering

·      Kvalifikationskrav og arbejdsmarkedsudvikling.

Tid:  
Sted: Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra
Tilbagemeldingsfrist: Åben hele året