Medarbejdere i administrationen

Christine Tønnesen
Centerleder

Christine er uddannet Cand.Merc i styring og ledelse, og har været ansat i NTI siden januar 2018.

chto@aqqut.gl
+299 346880

Kulunnguaq Korneliussen
Udviklingskonsulent

Kulunnguaq er uddannedet bachelor i Engelsk og Dramaturgi, og har været ansat i NTI siden august 2019.

kkor@aqqut.gl
+299 346875

Bonnie Lynge Hansen
Udviklingskonsulent

Bonnie har været ansat i NTI siden 2021

blha@aqqut.gl
+299 346870

Kristian Aagaard
Ekstern IT-konsulent

Kristian er uddannet Cand.IT i IT-ledelse, og er hyret som konsulent fra ilik konsulentfirma.

kraa@aqqut.gl
+299 256988

Medarbejdere i Studenterrådgivningen

Bjørn Noer
Chefpsykolog

Bjørn er uddannet cand.psych. og har været ansat i NTI siden 2020

bjno@aqqut.gl
+299 346865

Ayla Grønvold Søndergård
Psykolog

Nuuk

ayla@aqqut.gl
+299 346864

Maliina Chemnitz Titussen
Psykoterapeut

Nuuk

mcht@aqqut.gl
+299 346867

Freja Klein
Psykolog

Ilulissat

frkl@aqqut.gl
+299 530105

Anja Linneberg
Psykolog

Aasiaat

anli@aqqut.gl
+299 530140

Ulrikke Kronvold
Socialrådgiver/psykoterapeut

Aasiaat

ulkr@aqqut.gl
+299 530104

Kathrine Fabricius
Psykolog

Sisimiut

kafa@aqqut.gl
+299 530109

Theis Bertelsen
Psykolog

Sisimiut

thbe@aqqut.gl
+299 277983

Sofie Sand
Psykolog

Qaqortoq

sosa@aqqut.gl
+299 530110

Dina Laumark Koren
Psykolog

Qaqortoq

dila@aqqut.gl
+299 590656

Marcus Jacobsen
Psykolog

Qaqortoq

mjak@aqqut.gl
+299 530110