Skip to main content

Ilinniartuuneq

Ilinnialernissat takorloorukku immaqaluunniit ilinnialersimaguit, ilinniartuuneq pillugu ilitsersuutit siunnersuutillu uani pissarsiarisinnaavatit.

Ilinniartuuneq:

Inuttut attaveqarfiit.

Ulluinnarni ilinniakkamik pimoorussinermut ikorfartuutaammat, inuttut attaveqarluarneq Ilinniartuni amerlasuuni pingaaruteqarpoq. Nalornineq allallu misigineqarsinnaasarmata, ilinniartuuneq aallaqqaammut ajornakusoorsinnaagajuppoq.

Ilinniakkamik eqqortumik toqqaasimaneq nalornilissagaanni, Ilinniartuunermi inuttut attaveqarluarneq, ilinniakkamik attassiinnarnissamut iluaqutaasinnaavoq. Unammilligassaqaraanni imal. ajornartorsiuteqaraanni ilinniaqatit imal. ilinniagaq pillugu siunnersorti oqaloqatigineqarsinnaapput. Ilinniakkamik eqqortumik toqqaasimanerup paasiniarnerani iluaqutaasinnaavoq

Tarnikkut katsorsaasumik imal. tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalimmik oqaloqateqarnissaq pisariaqartikkukku
Ilinniartunut Siunnersuisarfimmut saaffiginnissinnaavutit

Angerlarserneq:

Illoqarfigisaq qimallugu illoqarfimmut allamut nunamulluunniit allamut ilinniariarsimagaanni angerlarsertoqarsinnaavoq. Ikinngutit, ilaquttat illoqarfigisimasamilu ulluinnarni inuuneq maqaasinarsisarput.

Sungiusimalluakkamit nuunnermi angerlarserneq pissusissamisoorluinnarpoq. Ilinnialernermili ineqarfimmi imal. illoqarfimmi nutaanik ikinngutitaartulertornarpoq, amerlaqimmatalumi taama misigisut kisimiinngilatit.

Angerlarseraanni, Ilinniartunut allanik, ilinniartitsisumik imal. ilinniagaq pillugu siunnersortimik oqaloqateqarneq isumassarsiatsialaavoq. Oqaluuseralugu iluarsinnaammat pisariaqartitsinermi tunuarsimaartoqassanngilaq.

Inigisaq

Ilinnialissaguit ineqarnissat pingaaruteqarpoq. Aaku inissat assigiinngitsut qanorlu ilillugit qinnutigisinnaanerat pillugu paasissutissamerngit.

Kollegia
Kollegia tassaavoq ilinniartut allat peqatigalugit ineqarfiusoq ilinniartutullu inuunnermut annertuumik ilaagajuttoq.

Inuppassuarnik naapitsiffiusinnaavoq pitsaalluinnartoq, imminut allanulluunniit akisussaaffeqarnermik, allallu iliniagasserinissamut immaqa nipaatsumiinnissamik atorfissaqartitsisut eqqarsaatiginissaannik ilinniarfiusoq.

Qaffasissumik ilinniagaqalernissannut- imal. ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinnialernissannut kollegiami inissannik qinnuteqarsinnaavutit. Kisimiillutit marluuttarissamiluunniit inissannik pissarsisinnaavutit. Ataatsimoorussanik ass. iggaveqarpoq, errorsisarfeqarpoq sumiiffiillu ilaanni isersimaartarfeqarluni.

Qaffasissumik ilinniartitaanernut

 • Nuup avataaneersuuguit Nuummilu ilinnialersusaallutit Ilinniartut Ineqarfiinut Allaffeqarfimmut (KAF) kollegiami inissarsiussaatit.
 • Nuummi najugaqaruit Nuummilu ilinnialersussaallutit, Iserit aqqutigalugu kollegiami inissarsiussaatit.
 • Sisimiuni, Paamiuni, Narsami, Qaqortumi imal. Ilulissani ilinnialissaguit, ilinniarfissat attavigiuk.

Ilinniarnertuunngorniarnerit
GUX-imi ilinnialissaguit, ilinniarfissat attavigiuk.

Inissiaq attartugaq

Inimik attartuinissamut qinnuteqarsinaavutittaaq. Kommunit ilaanni, kommuni nammineq inissianik allaffissornikkut ingerlatsisuuvoq kommuninilu allani Inissiaatileqatigiiffik INI A/S ingerlatsisuulluni.

Inissat kommunit immikkut utaqqisunut allattorsimaffii tunngavigalugit tunniunneqartarmata, siusissukkut allatsinnissaq isumassarsiatsialaavoq

Allat najugaqatigalugit

Kollegiamut taarsiullugu allamik initaarniaruit, ilinniartut allat ikinngutilluunniit inissiami ineqatigerusussinnaaneraatsit aperisinnaavatit

Illit nammineq inissiami ineqalerusukkuit, ineqarnermut akiliutinut tapiissutisisinnaanissat kommuni aqquatigalugu paasiniarsinnaavat.

Meeraqaruit/meeraqarussi tapiiffigineqarsinnaaneq pillugu kommuni paasiniaavigiuk/siuk.

Ilinniarnerup aallartinnissaanut eqqaamasassatut nalunaarsukkat:

Ilinnialersinnak ilinniarnerillu aallartikkukku isumagisassannut nalunaarsuiffik uani pissarsiarissavat.

Eqqaamasassat uani takukkit:

 1. Sullissivik.gl imal. www.Majoriaq.gl aqqutigalugu ilinnialernissamut qinnuteqarit
 2. usf@nanoq.gl aqqutigalugu ilinniagaqarnersiutinik qinnuteqarit
 3. Inissannik nassaarit/ujaasigit (imm. ineqarnermut tunngasoq takuuk)
 4. Sullissivik.gl aqqutigalugu meeqqerivimmi inissamik ujaasigit
 5. Sillimassernissat isumagiuk
 6. Aningaaserivimmi kontoqarnissat isumagiuk
 7. Nuunnisat isumagiuk – Sullissivik.gl annertunerusunik paasisassarsiorfigiuk
 8. Peqqik.gl aqqutigalugu nakorsaq kigutilerisorlu pissarsiarikkit

Ilinniagaq pillugu aqqutissiuussineq: Ilinniagaq pillugu aqqutissiuussineq tassaavoq ilinniagaq pillugu aqqutissiuussisumit ilinniarsimasumit aqqutissiuunneqarneq.

Atuarnerit imal. ilinniakkat naammassingajalerpiuk?

Meeqqat atuarfianni atuartuuguit illit atuarfinni aqqutissiuisoq imal. siunnersorti, najukkanniluunniit Majoriami ilinniarnermi siunnersorti oqaluutissavat imal. eVejledning attavigalugu.

Ilinnut meeqqat atuarfianni naammassisimasumut:
Meeqqat atuarfianni naammassiguit sunissat nalugukku Majoriamut pulaarneq iluaqutaasinnaavoq. Majoriami aqqutissiuussisut ingerlariaqqiffigerusutannut aqqutissiuussinnaavaatsit. Inuussutissarsiummut tunngatitamut qinnuteqarsinnaanissannut, Majoriami piginnaasannik qaffassaasinnaanissannut imal. ilinniarnertuunngorniarsinnaanissannut, Majoriami aqqutissiuunneqarsinnaavutit. Ilinniarfimmi ilinniarfigerusutanni aqqutissiuussisoq attavigisinnaavattaaq, imal. eVejledning attavigalugu.

Ilinnut ilinniarnertuunngorsimasumut ingerlariaqqikkusuttumullu:
Qaffasinnerusumik ilinniarnissat kissaatigigukku, ilinniakkat pillugit Ilisimatusarfimmi, Majoriami imal. eVejledningimi siunnersortissinnaavutit.

Ilinnut ilinniakkamik inuussutissarsiummut sammititamik naammassinnissimasumut ingerlariaqqikkusuttumullu:
Ilinniakkamik inuussutissarsiummut sammititamik naammassinnereernermi Ilinniaqqinnissamut imal. piginnaasatigut qaffassarnissamut qinnuteqarniaruit, Majoriami aqqutissiuunneqarsinnaavutittaaq imal. eVejlederimik oqaloqateqarsinnaallutit.

Itigartitaasimaguit:

Ilinniakkamut aalajangersimasumut qinnuteqaatit itigartitsissutaappat, piginnaasatit qaffasarniarlugit ingerlariaqqinnissannut najukkanni Majoriami imal. eVejledningimi ikiuussinnaasunut attaveqarnissannik innersuupatsigit. Ilinniagaq pillugu siunnersortinneq sorpassuarnut tunngassuteqarsinnaavoq aakuli sammisat pingaarutillit pingasut:

Ilinniakkamik toqqaaneq:

Aqqutissiuussisumit ilinniakkamik ilinnut naapertuuttumik toqqaanissannut aqqutissiuunneqarsinnaavutit. Ilinniartunngorsinnaaninnut karakteeritit inuuppata, qanoq iliuuseqarfigisinnaanerannut aqqusissiuunneqarsinnaavutittaaq. Aqqutissiuussisoq suleqatigalugu qinnuteqarnissannut iliuusissanik pilersaarusiorsinnaavusi.

Nalorniguit:

Aqqutissiuussisumi periarfissatit misissuiffigisinnaavatit toqqarsinnaasatillu annertusillugit. Aqqutissiuussineq tamatigut illit qanoq inissisimaninnik pisariaqartitsininnillu aallaaveqarpoq, peqatigiillusilu ilinnut isumalimmik iliuuseqassaasi.

Ilinniartuuneq:

Aqqutissiuussineq ilinniakkannik ingerlatsininni, ilinniartuuninnik qanoq ilillutit aaqqissuussisinnaaninnut tunngassuteqarsinnaavortaaq. Ilinniakkat ilungersunarilaarukku, ilinniagaq pillugu siunnersortit unammilligassatit pillugit oqaluussinnaavataaq.

Ilinniartut peqatigiiffii

ILI ILI

Peqatigiiffiuvoq nutaajukannersoq ataatsimoornerunissamik, pitsaanerusunik pisinnaatitaaffeqarnissamik nunatsinnilu qaffasissumik ilinniagallit sapinngisamik pitsaanerpaanik atugassinneqarnissaannik sorsuutigisalik. Ilaasortaanikkut peqataanikkullu ilinniartuunerup pitsaanerpaamik misigisaqarfiunissaanut illit nammineq aamma suleqataasinnaavutit. Peqatigiiffimmut ilaasortanngorit nittartagaannilu annertunerusunik paasisassarsiorlutit.

SIK-Inuusuttai

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (S.I.K). Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (S.I.K). tassaavoq nunatsinni kattuffiit annersaat nuna tamakkerlugu immikkoortortalik. SIK, SIK-p inuusuttaanik taaguusikkamik immikkoortortaqarpoq. SIK-p inuusuttaanni inuusuttut 30-iliisimanngitsut; ilinniartut, ilinniagaqartut imal. suliffeqartut sullinneqarput. SIK-p inuusuttaani ilaasortanngorsinnaavutit inuussutissarsiummut sammititami ilinniartuuguit. SIK-p inuusuttaannut ilaasortanngorit nittartagaannilu annertunerusunik paasisassarsiorlutit