Angst

Angst er hæmmende, og er derfor en ting der kan påvirke den almindelige trivsel og frihed. Der findes flere forskellige slags angst.

Naturligt at mærke angst

Alle mennesker kender følelsen af angst. Ofte føler man uro, utilpashed, bekymring, og frygt for noget man selv har svært ved at finde ud af hvad er. Følelsen af angst er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer. Vi har den fordi den sørger for at vi reagerer på farer og trusler på vores liv. Den er blevet udviklet i vores hjerner for at kunne reagere – og hjælper os altså til at handle eller flygte.

Svært at kontrollere angst

Nogle kan have en følelse af at angsten har taget over, og fylder det meste af deres liv. Den kan komme på tidspunkter der forstyrrer så meget at det hindrer dem i at leve deres liv aktivt og meningsfuldt. Nogle gange kan det virke så hæmmende, at man skal i behandling for at komme videre.

Grupper af symptomer

  • Fysiske symptomer kan være: åndenød, hjertebanken, svedudbrud, rystende hænder, skælvende krop eller stemme, brystsmerter eller “sommerfugle” i maven. Symptomerne kan være mere vedvarende, eventuelt suppleret af søvnproblemer, indre uro, appetitforstyrrelser og diarre.
  • Tankerne kan være præget af katastrofeforestillinger, og negative tanker. Begge dele kan være svære at stoppe. Desuden kan der være hukommelsesproblemer og koncentrationsproblemer.
  • Følelsesmæssigt kan det føles som ubehagelige følelsestilstande, men fordi angsten dominerer, er bagvedliggende følelser svære at mærke og identificere. Angsten kan dække over følelser som: vrede, selvusikkerhed, smerte eller følelser af forladthed.

I Studenterrådgivningen møder vi bl.a. studerende med:

Social angst

Et stort behov for meget tætte og støttende relationer kan være en form for social angst. Du kan også have social angst, hvor du undgår sociale aktiviteter eller får ubehagelige følelser ved at være blandt mange mennesker.

Præstationsangst

Præstation betyder, at du udsætter dig selv for vurdering og kritik. Frygten i dette kan hænge sammen med til forestillinger om, at du kan blive afsløret, f.eks. som dum, uduelig og mindreværdig eller ikke kan leve op til dine egne eller andres forventninger.

Frygten for at sige noget blandt andre mennesker er et andet eksempel. Eller frygten for at få skrevet en opgave og frygten for ikke at kunne klare en eksamen.

Eksamensangst

Hos nogle skal man blot sige ordet eksamen, og pulsen er på vej op. Kan jeg klare eksamen, dumper jeg, kan jeg få en høj nok karakter, kan jeg leve op til mine krav? Kan jeg pensum godt nok?

Angst for fremtiden

Det er ofte at denne type kommer, når du står ved afslutningen af en fase i dit liv og skal til at begynde på en ny. Angsten kan være fyldt med tanker om fremtidens krav, f.eks. at klare sit studie og blive færdig, at skulle klare kravene på arbejdsmarkedet, at have ægtefælle og børn.

Går din angst ud over din uddannelse, kan vi tilbyde dig samtaler.

Vi kan prøve at se, om der er en sammenhæng mellem din angst og dit liv nu. Kan man finde frem til årsagerne, kan det være lettere at gøre noget ved det, og derved får du en følelse af, at du selv kan handle og få mere kontrol over angsten.

Vi kan også hjælpe dig med nogle metoder der måske kan hjælpe dig med at få angsten ned.

I Studenterrådgivningen laver vi ikke diagnoser. Du kan bestille tid hos en læge, hvis du vil have at en læge til at vurdere dine angstsymptomer.

Denne tekst er skrevet med inspiration fra srg.dk.