Depression

Alle er triste en gang imellem, det er helt normalt.

Der kan være mange grunde til at være nedtrykt, ligesom man kan være mere eller mindre nedtrykt. Her kan du læse om, hvad depression er, og få gode råd til at håndtere den.

Du skal have nogle bestemte symptomer som skal have varet et stykke tid, før man kan kalde tilstanden en depression. Man kan godt være nedtrykt uden at være depressiv, og der er også et overlap mellem nogle af de symptomer man f.eks. oplever i tab og sorg, som man også kan opleve når man har en depression.

Det er lægen der finder ud af om der er tale om depression, og i hvor let eller svær grad den gør sig gældende.

Symptomer på depression

Følelser af meningsløshed og ubeslutsomhed kan overvælde dig, og du kan mærke det i måden du tænker på. F.eks. kan du have en stærk tendens til at tænke meget negativt.

En depression rammer som regel både det fysiske, følelsesmæssige og tankemæssige.

Man kan opleve forskellige kombinationer af følgende reaktioner:

  • At isolere sig,
  • At opleve nedsat selvtillid og øget irritabilitet,
  • At føle sig fysisk svækket og træt og
  • At have svært ved at komme i gang om morgenen.

Andre symptomer kan være:

  • Koncentrationsbesvær,
  • øvnproblemer,
  • fysiske smerter,
  • angst,
  • manglende appetit og
  • selvmordstanker.

Forstå hvorfor du er trist

Ved du hvorfor du er trist, kan det være nemmere at komme ud af tilstanden.

Depressionen går dog ikke automatisk over, selv om du godt er klar over årsagerne – der kan gå et stykke tid, før du får det bedre.

Tal med nogen

Varer din tilstand ved, kan det være en god idé at tale med nogen om det – venner, familie og måske professionelle.

Tristhed og depression er ofte lettere at klare, når du ved hvad din tilstand kan være en reaktion på, fordi du får en idé om, hvad du selv kan stille op.

Søg hjælp

En depression kan være svær at få bugt med og kræver ind imellem professionel hjælp.

Situationen kan virke helt uoverskuelig, eller du synes måske, at du selv burde klare det.

Det er imidlertid vigtigt at søge hjælp, hvis du føler, at du er kørt fast, og depressionen tager alt for meget af din energi, opmærksomhed og tid.

Har du forsøgt at komme fri af depressionen uden held, kan du henvende dig til din læge eller Studenterrådgivningen.

Denne tekst er skrevet med inspiration fra srg.dk