Skip to main content

Studielivet

Hvis du går og drømmer om at tage en uddannelse eller måske er i gang med en uddannelse, kan du finde vejledning og råd til studielivet her.

Livet som studerende

Det sociale netværk.

For mange studerende er det vigtigt at have et godt socialt studieliv, da det understøtter engagementet i studiet i dagligdagen. Ofte kan det i begyndelsen være svært at være studerende, da man kan opleve usikkerhed og andre ting.

Et godt socialt netværk på et studie kan hjælpe en til at holde fast, hvis man bliver i tvivl om det er det rigtige studie man har valgt. Man kan tale med sine medstuderende eller en studievejleder hvis man oplever udfordringer eller problemer. Det kan hjælpe med at få afklaret om man har valgt den rigtige uddannelse.

Hvis du har brug for en samtale med en psykoterapeut eller psykolog,
kan du henvende dig til Studenterrådgivningen.

Hjemve

Hvis man er flyttet fra sin hjemby, for at studere i en anden by eller land, kan man opleve at få hjemve.  Det er let at komme til at savne sine venner, familie og dagligdagen i ens hjemby.

Det er helt normalt at have hjemve, når man flytter fra det man kender bedst. Men man får hurtigt venner på det nye studie, på kollegiet eller ude i byen, og der er mange andre, der har det på samme måde, så man er ikke alene.

Det er en god ide at tale med andre studerende, med en lærer eller med studievejlederen hvis man har hjemve. Det kan være rart at få talt om det, så hvis man har behov for det, skal man ikke holde sig tilbage.

Bolig

Det er vigtigt at have et sted at bo, når du skal studere. Her er lidt information om forskellige typer bolig, og hvordan du kan søge.

Kollegie
Et kollegie er et sted, hvor man bor sammen med andre studerende og er ofte en stor del af hverdagen som studerende.

Det kan være en rigtig god måde at møde en masse mennesker, hvor man lærer at tage ansvar for sig selv eller andre og vise hensyn overfor andre, der måske har brug for ro til at lave lektier.

Du kan søge om at få et værelse på et kollegie, når du skal studere på videregående uddannelser eller gymnasiale uddannelser. Du kan få dit eget værelse eller et værelse som du skal dele med en anden. Der er også fællesarealer såsom fælles køkken, fælles vaskerum og nogle steder en fælles opholdsstue.

For videregående uddannelser

 • Bor du udenfor Nuuk og skal starte på uddannelse i Nuuk, skal du ansøge om kollegieplads ved Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).
 • Bor du i Nuuk og skal starte på uddannelse i Nuuk, skal du ansøge om kollegieplads hos Iserit.
 • Skal du studere i Sisimiut,  Paamiut, Narsaq, Qaqortoq eller Ilulissat, så kontakt din uddannelsesinstitution.

Gymnasiale uddannelser
Skal du studere på GUX, så kontakt din uddannelsesinstitution.

Lejebolig

Du kan også søge om at få en lejebolig. I nogle kommuner er det kommunen selv, der står for administrationen af boliger, og i andre kommuner sker det gennem Boligselskabet INI A/S.

Boliger tildeles på baggrund af ventelister, der er særskilt for hver kommune, så det er en god ide at skrive sig op i god tid.

Bo sammen med andre

Hvis du søger et alternativ til kollegiet, kan du spørge andre studerende eller en ven, om de har lyst til bo i en lejlighed sammen.

Vil du gerne bo i din egen lejlighed, så kan du undersøge dine muligheder for at få boligsikring via kommunen.

Hvis du/I har børn, så forhør dig nærmere hos kommunen angående mulighederne for at få tilskud.

Tjekliste til uddannelsesstart:

Her finder du en tjekliste for, hvad du skal huske at ordne inden uddannelsesstart og ved uddannelsesstart.

Tjekliste:

 1. Søg om optagelse via sullissivik.gl eller www.Majoriaq.gl
 2. Søg om uddannelsesstøtte via usf@nanoq.gl
 3. Find/søg bolig (se afsnittet om bolig)
 4. Find børnehaveplads via sullissivik.gl
 5. Sørg for at få privatforsikring
 6. Sørg for at have en bankkonto
 7. Sørg for flytning – se mere på sullissivik.gl
 8. Find læge og tandlæge via peqqik.gl

Studievejledning: Studievejledning er vejledning hos en uddannet studievejleder.

Er du snart færdig med skolen eller studiet?

Hvis du går i folkeskolen, kan du tage en snak med skolevejlederen eller skolerådgiveren på din skole, uddannelsesvejlederen i din lokale Majoriaq eller kontakte eVejledning.

For dig, der er færdig med folkeskolen:
Hvis du ikke ved hvad du skal efter folkeskolen, kan et besøg i Majoriaq være en hjælpende hånd. Vejlederne i Majoriaq kan vejlede dig i den retning du har lyst til at gå. Majoriaq kan vejlede dig til, om du skal søge ind på en erhvervsuddannelse, opkvalificering hos Majoriaq eller en gymnasial uddannelse. Du kan også tage kontakt til en vejleder på den skole, hvor du gerne vil tage en uddannelse, eller kontakte eVejledning.

For dig, der er færdig med en gymnasial uddannelse og vil læse videre:
Hvis du ønsker at læse videre på en videregående uddannelse, kan du få studievejledning hos Ilisimatusarfik, Majoriaq eller hos eVejledning.

For dig, der er færdig med en erhvervsuddannelse og vil læse videre:
Hvis du søger efteruddannelse eller opkvalificering efter endt erhvervsuddannelse, kan du ligeledes få vejledning i Majoriaq eller snakke med en eVejleder.

Hvis du har fået afslag

Hvis du har fået afslag på din ansøgning til en bestemt uddannelse, anbefaler vi at du kontakter din lokale Majoriaq eller eVejledning, hvor de kan hjælpe dig videre i eventuelle opkvalificeringsforløb. Studievejledning kan handle om mange ting, men her et tre centrale temaer:

Valg af studie:

Hos en vejleder kan du få vejledning i at vælge den uddannelse, der er den rette for dig. Hvis dine karakterer ikke er gode nok til at blive optaget på uddannelsen, kan du også få vejledning i hvad du kan gøre ved det. Du kan i samarbejde med en vejleder lave en handleplan for dit ansøgningsforløb.

Er du tvivl:

Hos en vejleder kan du udforske dine muligheder og udvide dit valgperspektiv. Al vejledning tager udgangspunkt i din situation og behov, hvor I sammen gør det, der giver mening for dig.

Studieliv:

Vejledning kan også handle om, hvordan du kan tilrettelægge dit studieliv under din igangværende uddannelse. Hvis du har det lidt svært med studiet, kan du også gå til din studievejleder og tage en snak om udfordringerne.

Foreninger for studerende

ILI ILI

Er en relativt ung forening, som kæmper for mere fællesskab, bedre rettigheder og de bedst mulige forhold for de akademiske studerende i Grønland. Med dit medlemskab og din deltagelse kan du også selv deltage i arbejdet for den bedste studieoplevelse. Bliv medlem af foreningen og læs mere på deres hjemmeside.

SIK-Ungdom

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (S.I.K). er Grønlands største fagforbund med lokalafdelinger i hele Grønland. SIK har en afdeling kaldet SIK-Ungdom. SIK-Ungdom beskæftiger sig med unge under 30 år, som er elever, uddannelsessøgende eller i beskæftigelse. Du kan blive medlem af SIK-ungdom, hvis du er elev på en erhvervsuddannelse. Bliv medlem af SIK-Ungdom og læs mere på deres hjemmeside.