Vejledergrunduddannelsen VGU

Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde: 

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Uddannelsen er en vekseluddannelse  der varer 1 år har 4 undervisningsmoduler á ca. en uge. Derudover afsluttende eksamensmodul på 2 dage. Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage overbygningsmoduler.

Vejledergrunduddannelsen VGU hold 2020-2021

Det er planlagt at holdet starter i uge 45, med eksamen i slutningen af august det efterfølgende år. På grund af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 2020 vil der i september blive taget stilling til om uddannelsen skal ændres.

Tilmelding til VGU 2020-2021 kan ske her: VGU_tilmelding_2020-2021
Udfyld blanketten og send den til udd@aqqut.glTilmeldingsfristen er mandag d. 12. oktober 2020 kl. 12.00.

Undervisningen på vejledergrunduddannelsen varetages pt. af danske og grønlandske undervisere. Undervisningsmateriale findes i begrænset omfang på grønlandsk, bøgerne findes kun på dansk.

________________________________________________________________________________

Studieordningen beskriver:

 1.  Indledning
 2.  Uddannelsens formål
 3.  Uddannelsens struktur og opbygning
 4.  Uddannelsens målgruppe og adgangskrav
 5.  Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer
 6.  Vejledergrunduddannelsens eksamen
 7.  Overbygningsmodulerned formål, struktur og varighed
 8.  Eksamen på overbygningsmoduler
 9.  Mødeforhold og opgaveaflevering
 10.  Sygeeksamen, omprøve og klageadgang
 11.  Uddannelsesbeviser
 12.  Uddannelsens underviser og censorkorps
 13.  VGU-modulernes formål og læringsmål for de studerende
 14.  Overbygningsmodulernes formål og læringsmål for de studerende 

Hent studieordning i PDF format