Skip to main content
VGU

Vejleder-
grunduddannelsen

Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde:

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Uddannelsen er en vekseluddannelse.

Den varer 1 år og har 4 undervisningsmoduler á ca. en uge. Derudover afsluttende eksamensmodul på 2 dage. Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage 4 overbygningsmoduler.

Vejledergrunduddannelsen VGU hold 2024-2025

Det er planlagt at holdet starter 19 august. 2024, med eksamen i uge 23 det efterfølgende år.

Tilmelding til VGU 2024-2025 kan ske her: VGU_tilmelding_2024-2025
Udfyld blanketten og send den til udd@aqqut.gl
Tilmeldingsfrist er den 19. juni 2024.

Undervisningsmaterialet og bøgerne er på dansk. Undervisningen varetages af dobbeltsproget undervisere og undervisningen foregår på grønlandsk.

Studieordningen beskriver:

 1.  Indledning
 2.  Uddannelsens formål
 3.  Uddannelsens struktur og opbygning
 4.  Uddannelsens målgruppe og adgangskrav
 5.  Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer
 6.  Vejledergrunduddannelsens eksamen
 7.  Overbygningsmodulernes formål, struktur og varighed
 8.  Eksamen på overbygningsmoduler
 9.  Mødeforhold og opgaveaflevering
 10.  Sygeeksamen, omprøve og klageadgang
 11.  Uddannelsesbeviser
 12.  Uddannelsens underviser og censorkorps
 13.  VGU-modulernes formål og læringsmål for de studerende
 14.  Overbygningsmodulernes formål og læringsmål for de studerende