Skip to main content
VGU

Vejleder-
grunduddannelsen

Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde:

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Uddannelsen er en vekseluddannelse

der varer 1 år og har 4 undervisningsmoduler á ca. en uge. Derudover afsluttende eksamensmodul på 2 dage. Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage overbygningsmoduler.

Vejledergrunduddannelsen VGU hold 2023-2024

Det er planlagt at holdet starter 18. september 2023, med eksamen i uge 24 det efterfølgende år.

Tilmelding til VGU 2023-2024 kan ske her: VGU_tilmelding_2023-2024
Udfyld blanketten og send den til udd@aqqut.gl
Tilmeldingsfrist er den 28. juli 2023.

Undervisningen på vejledergrunduddannelsen varetages pt. af danske og grønlandske undervisere. Undervisningsmateriale findes i begrænset omfang på grønlandsk, bøgerne findes kun på dansk.

Studieordningen beskriver:

 1.  Indledning
 2.  Uddannelsens formål
 3.  Uddannelsens struktur og opbygning
 4.  Uddannelsens målgruppe og adgangskrav
 5.  Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer
 6.  Vejledergrunduddannelsens eksamen
 7.  Overbygningsmodulernes formål, struktur og varighed
 8.  Eksamen på overbygningsmoduler
 9.  Mødeforhold og opgaveaflevering
 10.  Sygeeksamen, omprøve og klageadgang
 11.  Uddannelsesbeviser
 12.  Uddannelsens underviser og censorkorps
 13.  VGU-modulernes formål og læringsmål for de studerende
 14.  Overbygningsmodulernes formål og læringsmål for de studerende