Skip to main content
Velkommen til

Uddannelse og kurser for vejledere

Disse sider er målrettet fungerende vejledere og studerende på Vejledergrunduddannelsen.

Vejledergrunduddannelsen (VGU)

Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde:

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, der varer 1 år og har 4 undervisningsmoduler á ca. en uge. Derudover afsluttende eksamensmodul på 2 dage. Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage overbygningsmoduler.

Aktuelle kurser & uddannelse:

Introduktionskursus forår 2024

Dato: 23/04, 30/04, 07/05, 14/05 og 21/05

introducere deltagerne til de regler der gælder for vejledningen i uddannelsessystemet og i Majoriaq.

Alle dage kl. 8.30-12.00.

Supervision

Dato: Anden sidste onsdag hver måned

Supervisionen finder sted den anden sidste onsdag hver måned kl. 14-15.30 (inkl. pause), og der er mulighed for at benytte tolk.

Børn og unge med særlige vejledningsbehov

Dato: 5. til 7. marts 2024
Sted: Nuuk

Kursets formål er at give vejledere værktøjer til at kunne give vejledning til børn og unge med diagnoser.

Overbygningsmodul 2024

Eksamen: 23. april. februar 2024

Formålet med overbygningsmodulet er at vejledere kan videreudvikle sine kompetencer indenfor et specialiseret felt.
Modul 1: 16. - 18. januar 2024
Modul 2: 20. - 22. februar 2024