Skip to main content
Vejledning

Hvad siger loven?

Herunder er en liste med relevant lovgivning i Grønland på vejledningsområdet.

Inatsisartutlov nr. 12 af 27. november 2018

Denne lov er en opdatering og erstatning af lov fra 2013.
Udover opdatering er udvidet med

  • Psykologisk og social rådgivning til uddannelsessøgende som en del af vejledningsopgaverne,
  • Ændring af sammensætningen af Grønlands Vejledningsråd

Inatsisartutlov nr. 18 af 1. december 2021

Denne lov er en opdatering og erstatning af love fra 2013 og 2018.
Udover opdatering er loven udvidet med

  • Krav om udarbejdelse af national vejledningsstrategi
  • Krav om gennemførelses- og overgangsvejledning