Skip to main content

Styrk din kontakt til de studerende gennem online supervision og faglige oplæg

For lærere og vejledere i hele Grønland.

Hvad er drop-in supervision?

Drop-in supervision er et online tilbud fra Qinngorneq, hvor du nemt og gratis kan sætte fart på din faglige udvikling. Tilbuddet er eksklusivt til lærere og vejledere på uddannelsesinstitutioner over folkeskoleniveau, hvor man sammen med kolleger fra nær og fjern kan få sparring og rådgivning på de udfordringer man møder i arbejdslivet.

Supervisionen varetages af to erfarne psykologer/psykoterapeuter fra Qinngorneq, som har rig erfaring med de studerendes problemstillinger. De vil fra gang til gang holde et fagligt oplæg, der kan klæde dig endnu bedre på til, at støtte og fastholde sårbare studerende i deres uddannelse. Du kan se temaerne for de enkelte oplæg under datoer for drop-in-supervision.

Der kræves ingen tilmelding eller forberedelse forud for deltagelse.

Hvad er supervision?

Supervision handler om at få større viden og flere redskaber angående arbejdet med de studerende, og om at blive ved med at udvikle sig fagligt. Her er et frirum til at drøfte de tunge sager og de svære udfordringer lærere og vejledere møder i deres daglige arbejde.

Supervisionen vil have fokus på din kontakt med studerende, og hvordan du kan håndtere de udfordringer, du møder, når du skal vejlede og/eller undervise de studerende.

Formålet med supervision er, at du kan få hjælp til dit arbejde med at den studerende kan klare sig bedre i sin uddannelse.

Supervision kan f.eks. omhandle:

  • Hvordan du kan øge den studerendes motivation.
  • Hvordan du kan afholde samtale med den studerende, der har det hårdt, uden at det bliver hårdt for dig. Og få redskaber til at afholde samtalen.
  • Hvordan du kan støtte en studerende i at kunne fortsætte sin uddannelse trods psykiske belastninger/udfordringer.
  • Hvornår der er brug for mere specialiseret hjælp fra f.eks. psykolog eller sygehus.
Supervision omhandler ikke:

  • Dine egne personlige problemer.
  • Samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen.
  • Vejledningsfaglige spørgsmål om f.eks. adgangskrav til uddannelser.
  • Lærerfaglige spørgsmål om f.eks. faglige krav i undervisningen.

Hvordan foregår drop-in supervision?

Supervisionen finder sted anden sidste onsdag hver måned kl. 14-15.30 (inkl. pause). Max antal deltagere er 10 personer. Det foregår efter først til mølle-princippet, hvilket betyder, at linket til supervisionen ikke længere kan tilgås, når mødet er fyldt op.

Drop-in supervision er et uforpligtende tilbud og lærere og vejledere kan derfor bruge tilbuddet efter behov og f.eks. deltage en enkelt gang, uden at man binder sig til et længere supervisionsforløb.

Ved hver supervision udvælges 2-3 af deltagernes emner/udfordringer. Psykologerne/psykoterapeuterne styrer samtalen og inddrager de andre deltagere, når det er relevant. Alle deltagere har tavshedspligt. Vi vil gøre brug af metoden “det reflekterende team”. Du behøver ikke vide noget om metoden på forhånd, fordi vi i begyndelsen af hver supervision vil forklare, hvad den går ud på. Det eneste du skal have tænkt over på forhånd er, hvad der udfordrer dig i dit arbejde med de studerende.

Adgang til online supervision:
Man kan deltage i drop-in supervisionen ved at klikke på linket her: