Skip to main content

Om AQQUT

AQQUT har til formål at skabe rammer for udvikling og evaluering af vejledningsindsatser i Grønland, samt at oprette en social og psykologisk rådgivning for elever og studerende i Grønland.

AQQUT består af to overordnede afdelinger, AQQUT Qulleq og Qinngorneq.

Under AQQUT Qulleq har vi 4 afdelinger

Vejledningsafdelingen

Afdelingens kerneopgaver er:

 • At analysere og udvikle vejledningsomrpdet i Grønland
 • At støtte og etablere netværk for vejledere i de lokale vejledningscentre, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger
 • eVejledning
 • Supervejleder

Uddannelsesafdelingen

Afdelingens kerneopgaver er:

 • Introkurser, udbyde kurser
 • VGU, udbyde vejledergrunduddannelse
 • Overbygning, kompetenceudvikling gennem efteruddannelse.

GUX-S

Afdelingens kerneopgaver er:

 • Visitering
 • Opfølgning
 • Rådgivning

HR afdelingen

Afdelingens kerneopgaver er:

 • Administrationsopgaver
 • Regnskab & økonomi
 • HR ansættelse m.m.
 • Bygningsvedligeholdelse

Qinngorneq

Afdelingens kerneopgaver er:

 • At hjælpe studerende igennem deres uddannelser uden unødig forlængelse – og uden unødigt frafald.
 • At varetage en løbende dialog med uddannelsesinstitutionerne for at informere om organisationens arbejde og for at vidensdele om de problemstillinger de studerende møder i deres uddannelsesforløb.