Skip to main content

Rapporter

Centerets årsrapporter

Her kan du finde årsrapporter fra AQQUT

 

Årsrapport 2022

Årsrapport 2020

Forskningsrapport Aliasunneq

En af AQQUT’s visioner er at være med til at basere AQQUT’s arbejde i forskning. Det var derfor glædeligt, da en af AQQUT’s terapeuter psykolog Sussanne Hangård Vendelbo i samarbejde med Anja Hvidtfeldt Stanek fra Syddansk Universitet, fik støtte fra Grønlands Forskningsråd til at gennemføre en pilotstudie om sorg – aliasunneq.

Forskningsrapporten er nu tilgængelig her på vores hjemmeside. Rapporten indeholder en analyse af Qinngorneq’s (tidligere Studenterrådgivning i AQQUT) online sorggruppeforløb og hvilken relevans forløbet havde for studerende. Nogle af rapportens hovedkonklusioner er at analysen peger på:

 1. Tavshed forstærker og forlænger sorgen, gør sorgen problematisk.”
 2. Tavshed om sorgens følelser i familier, og andre nære relationer, kan føre til sekundære tab; f.eks. kan relationen mellem familiemedlemmer og partnere blive svær, parterne kan fjerne sig følelsesmæssigt fra hinanden, de efterladte kan få selvmordstanker, begå selvmordsforsøg eller anvende alkohol eller hash i et forsøg på at undgå sorgen.”
 3. Sorg bliver lettere at bære, når man deler den med andre

Sorggruppeforløbene forløb på dansk, og såfremt studerende ønskede at udtrykke sig på grønlandsk, blev der brugt tolk. AQQUT har siden forskningsrapporten blev skrevet, gennemført yderligere sorggruppeforløb med studerende. Psykolog Sussanne Hangård Vendelbo har sidenhen givet sin viden og erfaring fra sig, således at to af AQQUTs grønlandsktalende terapeuter kan gennemføre to sorggruppeforløb på grønlandsk.

Det er planen, at sådanne online gruppeforløb også udvikles til f.eks. angstforløb, således at flere får gavn af at dele med andre, der har oplevet noget lignende.

Evaluering af vejledningsindsatsen

Evalueringen fremsætter 10 anbefalinger til den fremtidige vejledningsindsats.

Agriconsulting Europe har færdiggjort deres rapport med evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland, og denne er nu også oversat. Rapporten er udarbejdet af Dr. Søren Kristensen med bistand og finansiering fra EU-kommissionen.

Det er en fyldestgørende rapport som evaluerer den samlede indsats indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland. I rapporten undersøges forskellige vejledningsområder og lovgivningstiltag i nyere tid.

De 10 anbefalinger er

 1. Opfølgning på udestående spørgsmål i loven om vejledning
 2. Afklaring af Center for National Vejlednings opgaver og status
 3. Udkast til autoritative retningslinjer for den opsøgende vejledning af ungemålgruppen
 4. Gennemgang af eksisterende bekendtgørelser for uddannelsesinstitutionerne (især på gymnasie-niveau) for at fastlægge mere detaljerede retningslinjer
 5. Øremærkning af vejledningsopgaver på uddannelsesinstitutionerne og Majoriaqcentrene for at sikre, at det ikke kommer under pres fra andre opgaver
 6. Færdiggørelse af arbejdet på IT Reg-systemet
 7. Oprettelse af den virtuelle “one-stop-shop” vejledningsportal
 8. Afklaring af kontaktfladerne mellem vejledningstjenesterne
 9. Formulering af principper for kvalitet i vejledning og tilskyndelse til kvalitetsstrategier
 10. Udarbejdelse af en national strategi for vejledningen