Skip to main content

De Grønlandske Huse

De Grønlandske Huse er kontakt- og samlingssted for grønlændere i Danmark og andre med interesse for Grønland. Studerende kan få rådgivning og vejledning om uddannelse, SU og andet praktisk du kan være i tvivl om, når du studerer i Danmark. Du kan også møde andre grønlandske studerende i Danmark gennem foreninger og arrangementer.

“De grønlandske huse er som at komme hjem”

Der er fire grønlandske huse i Danmark

København

Læs mere om Det Grønlandske Hus i København

Aarhus

Læs mere om Det Grønlandske Hus i Aarhus

Aalborg

Læs mere om Det Grønlandske Hus i Aalborg

Odense

Læs mere om Det Grønlandske Hus i Odense

Har du spørgsmål om hvordan det er at være studerende i Danmark? Så se disse videoer hvor du møder andre grønlandske studerende https://groenlandskehus.dk/studerende/generel-information-for-studerende/gode-raad-fra-studerende/

Fakta

I 1878 blev det første grønlænderhus oprettet i en lejlighed på Amager i Danmark.

Der er i alt 4 Grønlandske Huse i Danmark, der hver dækker deres regionale område. Huset i Aalborg dækker Region Nordjylland, huset i Aarhus Region Midtjylland, huset i Odense Region Syddanmark, og endelig huset i København, der dækker region Sjælland og Hovedstadsregionen.

Husene er alle selvejende, uafhængige institutioner, der ledes af egen bestyrelse. Der er et nært samarbejde mellem husene.

Kommunerne og den danske stat yder hver et betydeligt tilskud til driften af husene, men hovedparten af driftsomkostningerne ydes af Grønlands Selvstyre.

Har du hjemve?

Hvis man er flyttet fra sin hjemby for at studere i en anden by i Grønland kan man opleve at få hjemve. Læs mere her.