Vejledergrunduddannelsen VGU

Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde:

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Uddannelsen er en vekseluddannelse der varer 1 år og har 4 undervisningsmoduler á ca. en uge. Derudover afsluttende eksamensmodul på 2 dage. Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage overbygningsmoduler.

Vejledergrunduddannelsen VGU hold 2022-2023

Det er planlagt at holdet starter i uge 36, med eksamen i uge 23 det efterfølgende år.

Tilmelding til VGU 2022-2023 kan ske her: VGU_tilmelding_2022-2023 NY 
Udfyld blanketten og send den til udd@aqqut.gl
Tilmeldingsfrist er den 8. august 2022.

Undervisningen på vejledergrunduddannelsen varetages pt. af danske og grønlandske undervisere. Undervisningsmateriale findes i begrænset omfang på grønlandsk, bøgerne findes kun på dansk.

________________________________________________________________________________

Studieordningen beskriver:

 1.  Indledning
 2.  Uddannelsens formål
 3.  Uddannelsens struktur og opbygning
 4.  Uddannelsens målgruppe og adgangskrav
 5.  Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer
 6.  Vejledergrunduddannelsens eksamen
 7.  Overbygningsmodulernes formål, struktur og varighed
 8.  Eksamen på overbygningsmoduler
 9.  Mødeforhold og opgaveaflevering
 10.  Sygeeksamen, omprøve og klageadgang
 11.  Uddannelsesbeviser
 12.  Uddannelsens underviser og censorkorps
 13.  VGU-modulernes formål og læringsmål for de studerende
 14.  Overbygningsmodulernes formål og læringsmål for de studerende

Hent studieordning i PDF format