Skip to main content

Børn og unge med særlige vejledningsbehov

Titel: Børn og unge med særlige vejledningsbehov
Formål:

 

At vejledere får værktøjer til at kunne give vejledning til børn og unge med diagnoser.
Målgruppe: Vejledere fra folkeskolen, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og Majoriaq
Indhold:
  • Viden om diagnoser
  • Håndtering af børn og unge med diagnoser
  • Vejledning og uddannelsesmuligheder
Tid: Den 5. – 6. – 7. marts 2024
Sted: Nuuk
Sprog: Grønlandsk
Tilmeldingsfrist: 29. februar 2024

Tilmelding er desværre lukket, da holdet er fuldtalligt