Agriconsulting Europe har færdiggjort deres rapport med evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland, og denne er nu også oversat. Rapporten er udarbejdet af Dr. Søren Kristensen med bistand og finansiering fra EU-kommissionen.

Det er en fyldestgørende rapport som evaluerer den samlede indsats indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland. I rapporten undersøges forskellige vejledningsområder og lovgivningstiltag i nyere tid. Efter konklusionen præsenteres der 10 anbefalinger.

Klik her for at downloade rapporten