Skip to main content

Evaluering af vejledningsindsatsen

Evalueringen fremsætter 10 anbefalinger til den fremtidige vejledningsindsats.

Agriconsulting Europe har færdiggjort deres rapport med evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland, og denne er nu også oversat. Rapporten er udarbejdet af Dr. Søren Kristensen med bistand og finansiering fra EU-kommissionen.

Det er en fyldestgørende rapport som evaluerer den samlede indsats indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland. I rapporten undersøges forskellige vejledningsområder og lovgivningstiltag i nyere tid.

De 10 anbefalinger er

  1. Opfølgning på udestående spørgsmål i loven om vejledning
  2. Afklaring af Center for National Vejlednings opgaver og status
  3. Udkast til autoritative retningslinjer for den opsøgende vejledning af ungemålgruppen
  4. Gennemgang af eksisterende bekendtgørelser for uddannelsesinstitutionerne (især på gymnasie-niveau) for at fastlægge mere detaljerede retningslinjer
  5. Øremærkning af vejledningsopgaver på uddannelsesinstitutionerne og Majoriaqcentrene for at sikre, at det ikke kommer under pres fra andre opgaver
  6. Færdiggørelse af arbejdet på IT Reg-systemet
  7. Oprettelse af den virtuelle “one-stop-shop” vejledningsportal
  8. Afklaring af kontaktfladerne mellem vejledningstjenesterne
  9. Formulering af principper for kvalitet i vejledning og tilskyndelse til kvalitetsstrategier
  10. Udarbejdelse af en national strategi for vejledningen