Skip to main content

Velkommen til GUX-S

GUX-S er en gymnasieretning for uddannelsessøgende med diagnoser, såsom autisme og ADHD, og som ikke kan deltage i den gymnasielle uddannelse uden særlig støtte. Uddannelsen har samme adgangskrav som andre gymnasielle uddannelser, og giver samme kvalifikationer til eventuel videregående uddannelse.

Baggrund for uddannelsen

For i højere grad at gøre det muligt for uddannelsessøgende med diagnoser, som autisme og ADHD, og som ikke kan deltage i den gymnasiale uddannelse uden særlig støtte, så blev en forsøgsordning startet i skoleåret 2017. Disse uddannelsessøgende skal fagligt set leve op til samme krav som alle andre ansøgere til den gymnasiale uddannelse. Det vil dog i forsøgsperioden ikke være muligt at have retskrav på optagelse, og derfor er der tale om, at de uddannelsessøgende i denne målgruppe skal leve op til de faglige minimumskrav (karakterkravene med mulighed for dispensation og optagelsesprøve som alle andre) for at komme i betragtning til en visitering af specialenheden, der i samarbejde med gymnasieskoler, kommuner, forældre, ansøger og andre relevante parter, vurderer om den uddannelsessøgende er parat til at tage den gymnasiale uddannelse eller dele heraf. I specialenhedens visiteringsproces afdækkes hvilket uddannelsesforløb, der passer den uddannelsessøgende og i samarbejde med parterne afdækkes, hvorvidt det er muligt at tilbyde dette. Efter visiteringsprocessen, kan der tilbydes endelig optagelse. Det vil sige, at der først i visiteringsprocessen afklares hvilken skole, der vil kunne tilbyde uddannelsesforløbet, og derfor har den uddannelsessøgende ikke krav på optagelse ej heller på en bestemt skole. Det vil dog i så høj grad som muligt efterstræbes at efterkomme den uddannelsessøgende og dennes eventuelle forældre/værgers geografiske ønsker. Da der kan være tale om både meget særlige fysiske eller sociale behov for uddannelsessøgende i denne målgruppe, så er det heller ikke garanteret, at gymnasieskolen kan stille en kollegiebolig til rådighed, der passer vedkommendes behov. I de fleste tilfælde vil det være kommunen, der skal være behjælpelig med bolig, hvis der er behov for dette, samt social-fagligt støttepersonale.

Alle GUX-skoler udbyder særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, men kan ikke garantere at tilbyde disse, hvis der er for få ansøgere eller anbefalingerne fra specialenheden peger på, at forløbet skal tilbydes på en anden skole. I udgangspunktet skal alle ansøgere søge til gymnasieskolen i deres hjemkommune medmindre de har anført begrundelse i optagelsen

Vil du ansøge eller har du spørgsmål?

Ansøgning til GUX-S

Da visiteringsprocessen og optagelsesprocessen kan være længere for GUX-S, er ansøgningsfristen tidligere end for andre gymnasielle uddannelser. Du kan søge frem til 1. september i skoleåret før uddannelsesstart. I år er ansøgningsfristen dog forlænget, så du i 2023 kan søge frem til 1.oktober 2023 for at påbegynde GUX-S i august 2024. Dette giver tid til visitering, planlægning og forberedelse af uddannelsesforløbene for gymnasieskole, kommune m.fl. Forberedelse af personale mv. sker i forårssemesteret op til uddannelsesforløbets påbegyndelse.

Ansøgning sker gennem Majoriaq.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er i tvivl om det er det rette for dig eller dit barn, eller ønsker hjælp til ansøgningsprocessen, så kontakt os på guxs@aqqut.gl