Forældre

Når man bliver voksen, ændres forholdet til ens forældre.

Måske er du taget til en anden by for at uddanne dig, og kan mærke at dit forhold til dine forældre er anderledes end det var før?

Den naturlige adskillelse

Jo mere voksen man bliver, jo mindre bliver afhængigheden af ens forældre. Dine forældre får en anden betydning i dit liv, i takt med at du bliver mere selvstændig, og dine forældre gradvist giver slip.

Denne proces sker som regel over en årrække, og uden alvorligere problemer, selvom det nogle gange kan være følelsesmæssigt krævende både for forældrene og for den unge.

Det er naturligt at du oplever modsatte følelser i denne proces. Du kan muligvis både have et ønske at komme fri af dine forældre, og samtidig være bange for, hvad der vil ske. Dermed kan der opstå en splittelse mellem at skulle vælge det du kender i forvejen, eller forsøge sig med noget nyt. Her kan du måske opleve følelser af usikkerhed, angst og frygt, men du kan også opleve det som spændende og nervepirrende.

Når adskillelsen har problemer

Nogle gange kan der opstå problemer i adskillelsesprocessen. Dette sker når det opleves særligt svært for dig at gøre dig fri af dine forældre, eller når det opleves særligt svært for dine forældre at give slip.

Måske oplever du at være for afhængig af dine forældre, og kan mærke at det har konsekvenser i forhold til dine drømme, dine venner, din kæreste eller i forholdet til dine forældre.

Måske mærker du at dine forældre udtrykker frygt eller angst, når du prøver at gøre noget selvstændigt og tage beslutninger på egen hånd.

Når man har fået ansvaret for sine forældre

Den gradvise adskillelse kan også få problemer, hvis en eller begge forældre er afhængige af støtte, omsorg eller hjælp fra deres børn, f.eks. hvis der er psykisk sygdom eller misbrug.

Her kan du have fået en rolle i familien, hvor du føler dig ansvarlig for dine forældres velbefindende. Du bekymrer dig måske over, hvordan de vil klare sig, hvis du fastholder at leve dit eget liv. Du har eventuelt fået et ansvar, som har været alt for stort ift. din alder. Det kan f.eks være for mindre søskende, hvor du føler du svigter dem ved at rejse væk på uddannelse.

Ved at prøve at leve dit eget liv, kan du opleve dine forældre som straffende og afvisende, hvilket kan medføre, at du efterlades med skyldfølelse.

Når forældre har store ambitioner på dine vegne

Nogle gange kan forældre have ting i deres egne liv, som de ikke fik opnået, som de lægger over på deres børn. Her kommer der et pres, høje forventninger og en overdreven interesse i den unges liv.

Det kan gøre det svært for dig at finde ud af, hvad du vil med dit liv. Hvad din forældres ambition er, og hvad dine egne ambitioner er, og hvordan dit liv det skal leves.

Vi tilbyder samtaler når problemerne er så indgribende, at de påvirker din uddannelse i negativ retning.

Samtalerne kan hjælpe dig til at få præciseret problemerne og få afklaret årsagerne til dem, og dermed give støtte til at håndtere dem anderledes og mere hensigtsmæssigt.

Denne tekst er skrevet med inspiration fra srg.dk